ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Ο Σύλλογος Αποφοίτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Σ.Α.Γ.Π.Α.) αναλαμβάνει τον επιστημονικό του ρόλο ως εκπρόσωπος των αποφοίτων του ανωτέρω Πανεπιστημίου και καταδικάζει  την  μη τεκμηριωμένη, άσκοπη και επιζήμια θέσπιση των νέων επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών, που προωθούνται στα  πλαίσια του Π.Δ. 99/2018

‹‹ Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα ›› (ΦΕΚ 187/Α’)

Θεωρούμε ότι η υφαρπαγή επαγγελματικών δικαιωμάτων γεωτεχνικών και κυρίως του κλάδου των γεωπόνων προκαλεί υποβάθμιση του επαγγέλματός τους, καθώς και μεγάλες αναταραχές σε επίπεδο κοινωνίας.

Επαγγελματικά δικαιώματα που αποδίδονται σε διάφορες ειδικότητες μηχανικών όπως:

 1. Εκπόνηση μελετών Αστικού Σχεδιασμού, Αστικής αναζωογόνησης, Αστικής ανάπλασης και Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης.
 2. Εκπόνηση μελετών Αρχιτεκτονικής Τοπίου εκτός των μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.
 3. Διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων ή ιδιαίτερου οικολογικού ενδιαφέροντος και αισθητικού κάλλους περιοχών.
 4. Εκπόνηση Μελετών και Υλοποίηση Έργων πάσης φύσεως γεωτρήσεων
 5. Εκπόνηση μελετών αποκατάστασης περιβάλλοντος σε εγκαταλελειμμένους μεταλλευτικούς, μεταλλουργικούς και άλλους βιομηχανικούς χώρους
 6. Εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών και μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης
 7. Εκπόνηση Γεωτεχνικών Μελετών και Ερευνών
 8. Εκπόνηση μελετών Φυτοτεχνικής Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου και μελετών Έργων Πρασίνου
 9. Εκπόνηση μελετών και έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου απολυμάνσεων και εντομοκτονιών δημοσίων και ιδιωτικών χώρων
 10. Εκπόνηση μελετών Υδραυλικών Έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
 11. Εκπόνηση μελετών βιοκλιματικής ή περιβαλλοντικής επαναχρησης και επανασχεδιασμού υφιστάμενων υπαίθριων χώρων και τμημάτων πόλης.

 

 δίχως αναλυτική περιγραφή, σκοπιμότητα και αποτελέσματα, έρχονται σε ευθεία αντίθεση  με κατοχυρωμένα βάσει νόμου επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου των γεωτεχνικών - γεωπόνων.

                Ο Σύλλογός μας,  ως επιστημονικός σύλλογος που εκπροσωπεί γεωπόνους  που πλήττονται από το κατακριτέο Π.Δ. 99/2018, αντιτίθεται στην εφαρμογή των διατάξεων του.  Καλεί τους αρμόδιους νομοθετικούς φορείς να προβούν σε αναπροσαρμογή των υπό αμφισβήτηση διατάξεων του συγκεκριμένου  Π.Δ. , έτσι  ώστε να αποφευχθεί η πρόδηλη «δωρεά»  επαγγελματικών δικαιωμάτων άλλου επαγγελματικού κλάδου σε διάφορες ειδικότητες μηχανικών.

Τέλος συντάσσεται με την απόφαση του  Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και  Επιχειρήσεων Πρασίνου, των Συλλόγων των Δασολόγων  και Γεωλόγων, ως και των Αρχιτεκτόνων Τοπίου και συμφωνεί απόλυτα με την  κατάθεση εκ μέρους τους αίτησης  Ακύρωσής του επίμαχου Π.Δ. ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com