Είκοσι πέντε (25) υποψήφιοι διδάκτορες, εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής μας κοινότητας και συγκεκριμένα των Τμημάτων της Σχολής (Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, Βιοτεχνολογίας, Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης), θα παρουσιάσουν την έρευνα που εκπονούν στα πλαίσια των διδακτορικών τους διατριβών, ενώ εκλεκτοί αντιπρόσωποι παραγωγικών και ερευνητικών φορέων που σχετίζονται με τα αντικείμενα της Σχολής, θα συμβάλουν ουσιαστικά σε μία προσπάθεια ανάδειξης των βέλτιστων πρακτικών συσχέτισης και αξιοποίησης των δεδομένων των εκάστοτε ερευνητικών  πεδίων με τα αντικείμενα που οι φορείς τους διαχειρίζονται, προς την κατεύθυνση αφενός μιας ολοκληρωμένης και πολύπλευρης προσέγγισης της θεματολογίας της παρούσης Ημερίδας και αφετέρου, της ενθάρρυνσης του ερευνητικού δυναμικού της ακαδημαϊκής μας κοινότητας και συγκεκριμένα της Σχολής Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης. 

     Ειδικότερα, η ημερίδα θα εστιάσει στους εξής άξονες:

  • Μοριακές τεχνικές για ταυτοποίηση μικροοργανισμών – μικροβιακή οικολογία
  • Βιολογία και Βιοτεχνολογία Κυττάρου/Βιοτεχνολογία Ζώων
  • Βιοδραστικές ουσίες και λειτουργικά τρόφιμα
  • Καινοτόμα συστατικά
  • Νέα προγνωστικά και μαθησιακά μοντέλα
  • Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων
  • Σύγχρονες (μη καταστροφικές) μέθοδοι για εκτίμηση ποιότητας, αυθεντικότητας/νοθείας και ιχνηλασιμότητας τροφίμων

 

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com